A A A

Anunţ despre concursul pentru ocuparea funcției publice vacante

17 Decembrie 2018 | 149

Judecătoria Comrat anunță concurs pentru suplinirea funcției de stat vacante de specialist superior secției în cadrul direcția evidență și documentare procesuală judecătoriei Comrat sediul Ceadîr-Lunga – 1 unitate.

 

Cerințe de bază față de candidați:

 

Denumirea funcției publice

 

Cerințe specifice minime, stabilite de Clasificator unic al funcțiilor publice

Specialist superior secției în cadrul direcția evidență și documentare procesuală

- 6 luni de experienţă profesională în sistemul judiciar;

- studii superioare de drept;

- abilităţi de utilizare a computerului.

 

Persoanele interesate de a aplica la concurs pot depune dosarul de participare, personal sau prin poștă la Judecătoria Comrat sediul Central direcţia evidenţă şi documentare procesuală următoare documente:

  1. formularul de participarela concurs;
  2. ancheta participantului;
  3. copia buletinului de identitate;
  4. copia diplomei de licenţă (diplomelor de studii) şi copia certificatului (certificatelor) de absolvire a  cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
  5. copia carnetului de muncă;
  6. cazier judiciar;
  7. certificat medical (Forma nr. 086)

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu originale pentru verificarea corespunderii lor originalului.

Dosare de participare pot fi depuse la adresa: or.Comrat, str.Lenin242, e-mail (jco@justice.md) pînă la11 ianuarie 2019  orele 17.00.

 

Pentru informații suplimentare: 0(298) 2-58-97