A A A

Lista Contactelor

Botezatu Igor

Vicepreședinte

0(293) 2-02-94

Hrapacov Vasilii

Judecătorul sediul Central

0 (298) 2-28-21

Hudoba Valerii

Judecătorul sediul Central

0 (298) 2-29-82

Guțu Denis

Judecătorul sediul Central

0 (298) 2-60-21

LazarevaNadejda

Judecătorul sediul Ceadîr-Lunga

0 (291) 2-90-42

Pilipenco Serghei

Judecătorul sediul Ceadîr-Lunga

 

Ivanciuc Liudmila

Sef al secretariatului cediul Central

0 (298) 2-58-97

Demerji Liubovi

Șef secție generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare și relații publice cediul Central

0 (298) 2-32-30

Pavleglo Rita

Specialist principal cediul Vulcănești

0(293) 2-19-00

Andreeva Iulia

Specialist principal cediul Ceadîr-Lunga

0(291) 2-38-60

Nedealco Svetlana

Șef direcție evidență documentare procesuală cediul Central

0 (298) 2-37-07

Molla Ivan

Șef secție în cadrul direcției cediul Ceadîr-Lunga

0(291) 2-38-78

Topal Natalia

Șef secție în cadrul direcției cediul Vulcănești

0(293) 2-11-67

 

Audiența cetățenilor

Președintele instanței

14:00 - 17:00

Marți

Șef al secretariatului

14:00 - 17:00

Miercuri

Specialistul în relații cu publicul și mass-media

08:30 - 17:00

Pauza: 12:00 - 13:00

Zilnic

 

Audiența cetățenilor de către președintele instanței se efectuează referitor la problemele ce țin de activitatea Judecătoriei Comrat, cu excepția chestiunilor privind legalitatea și temeinicia hotărîrilor judecătorești ce urmează a fi adoptate sau au fost pronunțate de către instanță în cauze concrete.

Address: 
mun. Comrat str. Lenin, 242
Email: 
jco@justice.md
Phone: 
(298) 23707