A A A

Lista judecătorilor

Nr. d/o

Numele, prenumele Judecătorilor

Funcţia

Data numirii în funcţie

1.

BOTEZATU Igor

Vicepreședinte

03.02.2017

2.

HRAPACOV Vasili

Judecător

07.11.2013

3.

HUDOBA Valeri

Judecător

15.07.2016

4.

LAZAREVA Nadejda

Judecător

29.12.2006

5.

GUȚU Denis

Judecător 04.12.2019
6.

MUNTEAN Vitalie

Judecător 09.10.2020
7.

RĂU Stanislav

Judecător 09.10.2020
8.

HANGANU Mariana

Judecător 09.10.2020
9.

CAMERZAN-ROTARU Ludmila

Judecător 09.10.2020
10.

POPOVICI Serghei

Judecător 27.10.2020