A A A

Lista judecătorilor

Nr. d/o

Numele, prenumele Judecătorilor

Funcţia

Data numirii în funcţie

1.

BOTEZATU Igor

Vicepreședinte

03.02.2017

2.

HRAPACOV Vasili

Judecător

07.11.2013

3.

HUDOBA Valeri

Judecător

15.07.2016

4.

LAZAREVA Nadejda

Judecător

29.12.2006