A A A

Lista judecătorilor

Nr. d/o Numele, prenumele Judecătorilor Funcţia Data numirii în funcţie
1. BOTEZATU Igor Vicepreședinte 03.02.2017
2. HRAPACOV Vasili Judecător

07.11.2013

3. HUDOBA Valeri Judecător

15.07.2016

4. PENI Alexandra Judecător

12.11.2004

5. PILIPENCO Serghei Judecător

09.06.2006

6 LAZAREVA Nadejda Judecător

29.12.2006

7. COJOCARI Ion Judecător

29.12.2017