A A A

Lista judecătorilor

Nr. d/o

Numele, prenumele Judecătorilor

Funcţia

Data numirii în funcţie

1.

BOTEZATU Igor

Președintele

31.12.2021

2.

HRAPACOV Vasili

Judecător

07.11.2013

3 POPOVICI Serghei Judecător 27.10.2020

4

GUȚU Denis

Judecător

04.12.2019

5. MUNTEAN Vitalie Judecător 09.10.2020
6. RĂU Stanislav Judecător 09.10.2020
7. HANGANU Mariana Judecător 09.10.2020
8. CAMERZAN-ROTARU Ludmila Judecător

09.10.2020

se suspenda din functia detinuta judecatorul pentru perioada aflarii in concediu de maternitate incepind cu

9. HUDOBA Valeri Judecător

15.07.2016

Din data de 16.07.2021 au expirat împuternicirile judecătorului Judecătoriei Comrat Valeri Hudoba.

În prezent procedura numirii judecătorului Valeri Hudoba în funcția de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă a fost suspendată pentru o perioadă nedeterminată din motive independente