A A A

Lista judecătorilor

Nr. d/o

Numele, prenumele Judecătorilor

Funcţia

Data numirii în funcţie

1.

BOTEZATU Igor

Vicepreședinte

03.02.2017

2.

HRAPACOV Vasili

Judecător

07.11.2013

3.

HUDOBA Valeri

Judecător

15.07.2016

4.

GUȚU Denis

Judecător

04.12.2019

5. MUNTEAN Vitalie Judecător 09.10.2020
6. RĂU Stanislav Judecător 09.10.2020
7. HANGANU Mariana Judecător 09.10.2020
8. CAMERZAN-ROTARU Ludmila Judecător 09.10.2020
9. POPOVICI Serghei Judecător 27.10.2020