A A A

Date de contact

Lista Contactelor

Botezatu Igor

Președintele instanței

0 (293) 2-02-94

Hrapacov Vasilii

Judecătorul sediul Central

0 (298) 2-28-21

Hudoba Valerii

Judecătorul sediul Central

0 (298) 2-29-82

Guțu Denis

Judecătorul sediul Central

0 (298) 2-60-21

Popovici Serghei

Judecătorul sediul Central

0 (298) 2-32-30

Hanganu Marianna

Judecătorul sediul Central

0 (298) 2-37-07

Muntean Vitali

Judecătorul sediul Ceadîr-Lunga

0 (291) 2-68-02

Rău Stanislav

Judecătorul sediul Ceadîr-Lunga

0 (291) 2-90-43
     

Ivanciuc Liudmila

Sef al secretariatului

0 (298) 2-58-97

Demerji Liubovi

Șef secție generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare și relații publice 

0 (298) 2-32-30

Pavleglo Rita

Specialist principal secție generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare și relații publice cediul Vulcănești

0 (293) 2-19-00

Nedealco Svetlana Șef direcție evidență documentare procesuală

0 (298) 2-37-07

Molla Ivan

Șef secție în cadrul direcției cediul Ceadîr-Lunga

0 (291) 2-38-78
Topal Natalia

Șef secție în cadrul direcției cediul Vulcănești

0 (293) 2-11-67
     

 

Audiența cetățenilor

 Președinte instanței

14:00 - 17:00

Marți

Șef al secretariatului

14:00 - 17:00

Miercuri

Șef secție generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare și relații publice 

08:30 - 17:00

Pauza: 12:00 - 13:00

Zilnic

 

Audiența cetățenilor de către președintele instanței se efectuează referitor la problemele ce țin de activitatea Judecătoriei Comrat, cu excepția chestiunilor privind legalitatea și temeinicia hotărîrilor judecătorești ce urmează a fi adoptate sau au fost pronunțate de către instanță în cauze concrete.

 

Adresa:

mun. Comrat str. Lenin, 242

Tel: (0-298) 23707, (0-298) 23230, (0-298) 25897

E-mail: jco@justice.md