A A A

Anunţ despre concursul pentru ocuparea funcției publice vacante

07 Decembrie 2018 | 100

JUDECĂTORIA COMRAT

 

anunţă despre concursul pentru ocuparea funcției publice vacante

în cadrul secretariatului al Judecătoriei Comrat
 

 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs, aprobată de Hotărîrea Guvernului № 201 din 11 martie 2009, Judecătoria Comrat anunţă despre concursul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante:

  1. Grefier - 1unitate(temporar vacantă);

 

Cerinţile de bază faţă de candidat:

Denumirea funcţiei publice

Descrierea scurtă funcţiilor publice

Cerinţe specifice minime pentru funcţia publică

Grefier

- acordarea ajutorului organizatoric judecătorilor la înfăptuirea justiţiei

- întocmirea actelor procesuale necesare pentru soluţionarea cauzelor;

- evidenţa dosarelor;

- aplicarea Programei Integrate de Gestionare a Dosarelor

- abilităţi de utilizare a calculatorului

-  viteza mare de tapierea textelor

-  întocmirea corectă a actelor procesuale

 

Actele necesare:

Pentru participarea la concurs candidaţi în termeni stabilite trebuie să depună personal în direcția evidență și documentare procesuală Judecătoriei Comrat sau prin poşta următoarele acte::

  • Cerere de participare la concurs;
  • formularul de participare;
  • copia buletinului de identitate;
  • copia diplomei de studii;
  • copia carnetului de muncă;
  • certificat de cazier judiciar;
  • certificat medical (forma F№86-2/e)


Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru a verifica conformitatea lor originalului.
Cerere de participare la concurs se completează în biroul Şefului de Secretariat al Judecătoriei Comrat.
 

Termenul limită de depunere a documentelor– 28 decembrie 2018, 17:00
Înformaţii la tel.: 0 (298) 2-58-97. Adresa: Comrat, str Lenin 242