A A A

Anunț

14 Ianuarie 2021 | 34

Judecătoria Comrat anunță concurs pentru suplinirea funcției publice temporar vacante de specialist principal secție interpreți și trăducători judecătoriei Comrat sediul Ceadîr-Lunga – 1 unitate.

Cerințe de bază față de candidați:

Denumirea funcției publice

Scopul funcției

Sarcine de bază ale  funcției publice vacante conform fișei de post

  Specialist principal secție interpreți și traducători

- asigurarea traducerilor declarațiilor participanților la proces în ședință de judecată, asigurarea traducerii complete, exacte a hotărîrilor și altor materiale, traducerea cărora se solicită.

  - experiență profesională în domeniul respectiv nu mai puțin de 1 an;

  - studii filologice superioare cu specialitate corespunzătoare de limbă.

Candidații în termen trebuie să depună personal în secție de evidență și documentare procesuală a Judecătoriei Comrat următoarele documente pentru participare la concurs:

  • formularul de participare;
  • copia buletinului de identitate;
  • copiile diplomului de studii;
  • cazierul judiciar;
  • certificatul medical forma Ф № 86-2/е

Copiile documentelor prezentate vor fi autentificate notarial sau vor fi prezentate împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea lor.

Termenul-limită pentru depunerea documentelor – 31 ianuarie  2021.

 

Documente se depun la adresa: mun.Comrat, str.Lenina, 242 , e-mail (jco@justice.md)

Pentru informație suplimentară contactați la tel.: 0(298) 2-37-07