A A A

Anunț

14 Mai 2021 | 66

 

ANUNȚ

ADMINISTRAȚIA JUDECĂTORIEI COMRAT

   aduce la cunoștința cetățenilor, că contestațiile electorale la alegerile în Parlamentul Republicii Moldova, stabilite pentru data de 11.07.2021 se vor depune la sediile Judecătoriei Comrat prin intermediul poștei electronice și nemijlocit în secție evidență și documentare procesuală a sediului corespunzător al instanței la apelul prealabil cu persoana de contact:

 

Sediul

 

Numele Prenumele

Funcția

Numărul de contact

e-mail

1.

Sediul

Central

Svetlana Nedealco

Șef direcție evidență și documentare procesuală

079800334

jco@justice.md

2.

Sediul Vulcănești

Natalia Topal

Șef secției în cadrul direcției evidență și documentare procesuală

069247245

jvl@justice.md

 

3.

Sediul

Ceadîr-Lunga

Ivan Molla

Șef secției în cadrul direcției evidență și documentare procesuală

079001829

jcg@justice.md

 


ОБЪЯВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ CУДА КОМРАТ

   доводит до сведения граждан, о том, что прием жалоб по Выборам в Парламент Республики Молдова, назначенные на 11.07.2021 года будет осуществляться в офисах Суда Комрат, посредством электронной почты и непосредственно в отдел учета и процессуального документирования соответствующего офиса судебной инстанции по предварительному звонку контактному лицу:

 

Местонахождение

 

Фамилия     Имя

Должность

Контактный номер

e-mail

1.

Центральный офис

Недялко Светлана

Начальник управления учета и процессуального документирования

079800334

jco@justice.md

2.

офис Вулкэнешть

Топал Наталья

Начальник отдела в составе управления учета и процессуального документирования

069247245

jvl@justice.md

 

3.

офис Чадыр-Лунга

Молла Иван

Начальник отдела в составе управления учета и процессуального документирования

079001829

jcg@justice.md