A A A

Anunț

06 Septembrie 2021 | 68

Judecătoria Comrat sediul Ceadîr-Lunga anunță concurs pentru suplinirea funcției de stat vacante de specialist principal secția generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare și relații publice – 1 unitate.

Cerințe de bază față de candidați:

Denumirea funcției publice

Cerințe specifice minime

Specialist principal secției generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare și relații publice

- nu mai puțin de 1 an în domeniul respectiv;

- cunoașterea limbii de stat;

- studii superioare;

- abilităţi de utilizare a computerului.

Candidații în termen trebuie să depună personal în direcție de evidență și documentare procesuală a Judecătoriei Comrat sediul central sau prin poștă, email următoarele documente pentru participare la concurs:

  • formularul de participare;
  • CV;
  • documente ce atestă experiența profesională;
  • copia buletinului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare;
  • cazierul judiciar;
  • certificatul medical forma № 86-2/е

Termenul-limită pentru depunerea documentelor – 24 septembrie 2021, orele 17:00

Documente se depun la adresa: mun.Comrat, str.Lenina, 242 , e-mail (jco@justice.md)

Pentru informație suplimentară contactați la tel.: 0(298) 2-37-07