A A A

Anunț

17 Septembrie 2021 | 74

Judecătoria Comrat anunță concurs pentru suplinirea funcției de stat vacante de contabil-șef/șef serviciu financiar-economic – 1 unitate.

Cerințe de bază față de candidați:

Denumirea funcției publice

Cerințe specifice minime

Contabil-șef/șef serviciu financiar-economic

-  nu mai puțin de 3 ani de experiență profesională în domeniul respectiv;

- studii superioare de specialitate;

- posedarea abilităților de lucru cu programul contabil 1C, cu alocații bugetare, cu Trezoreria, în programele Excel, Word și alte;

- posedarea cunoștințelor în domeniul de planificare a bugetului și analiza managementului financiar;

- posedarea particularităților evidenței contabile și raportării;

- cunoașterea legislației Republicii Moldova, ce reglementează modalitatea de desfășurare a activității economico-financiare;

- cunoașterea limbii de stat și limbii rusă, cunoașterea limbilor străine este binevenită.

 
 

 

Candidații în termen trebuie să depună personal în direcție de evidență și documentare procesuală a Judecătoriei Comrat sediul central următoarele documente pentru participare la concurs:

 

  • formularul de participare;
  • CV;
  • documente ce atestă experiența profesională;
  • copia buletinului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare;
  • cazierul judiciar;
  • certificatul medical forma № 86-2/е

Termenul-limită pentru depunerea documentelor – 05 octombrie 2021, orele 17:00

Documente se depun la adresa: mun.Comrat, str.Lenina, 242 , e-mail (jco@justice.md)

Pentru informație suplimentară contactați la tel.: 0(298) 2-37-07