A A A

ANUNȚ

05 Aprilie 2022 | 105

CONSILIUL SUPERIOR

al MAGISTRATURII

din REPUBLICА MOLDOVA

JUDECĂTORIA COMRAT

 

ВЫСШИЙ СОВЕТ МАГИСТРАТУРЫ

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

СУД КОМРАТ

 

MD-3800, UTA Gagauzia or. Comrat,

 str. Lenin 242, tel:  0(298)25897

MD-3800, АТО Гагаузия г. Комрат,

 ул. Ленина 242, тел:  0(298)25897

 

DISPOZIȚIA NR.06

 

« cu privire la abrogarea Dispoziției nr. 04 din data de 3 martie 2022 și a Dispoziției nr. 05 din data de 14 martie 2022 emise de Judecătoria Comrat»

 

01 aprilie 2022                                                                       mun.Comrat

 

Ținând cont de prevederile pct.pct. 1 și 2 al Dispoziției nr. 13 din 31 martie 2022 emisă de Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova și în conformitate cu prevederile art. 16 alin. l), art. 161 alin. l) lit. ”q”  și art. 45 alin. l) din Legea privind organizarea judecătorească,

 

DISPUN:

 

 1. Se abrogă Dispoziției nr. 04 din data de 3 martie 2022 și a Dispoziției nr. 05 din data de 14 martie 2022 emise de Judecătoria Comrat.

2. Se pun în aplicare prevederile pct. 2 al Dispoziției nr. 13 din data de 31 martie 2022 emisă de Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova începând cu data de 4 aprilie 2022

3. Prezenta dispoziție se publică pe pagina web a Judecătoriei Comrat, se afișează la intrarea în instanță, pe panoul informativ a sediilor Judecătoriei Comrat.

 

                   Temei: Dispoziția CSE nr. 13 din 31 martie 2022.

 

Președintele

judecătoriei Comrat                                                                 Igor BOTEZATU

 


 

CONSILIUL SUPERIOR

al MAGISTRATURII

din REPUBLICА MOLDOVA

JUDECĂTORIA COMRAT

 

ВЫСШИЙ СОВЕТ МАГИСТРАТУРЫ

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

СУД КОМРАТ

 

MD-3800, UTA Gagauzia or. Comrat,

 str. Lenin 242, tel:  0(298)25897

MD-3800, АТО Гагаузия г. Комрат,

 ул. Ленина 242, тел:  0(298)25897

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ №06

 

«Об отмене Распоряжения 04 от 03.03.2022 года и Распоряжения 05 от 14.03.2022 года Суда Комрат»

 

01 апреля 2022 года                                                            мун.Комрат

 

С учетом положений пп. 1 и 2 Распоряжения №. 13 от 31 марта 2022 г., изданного Комиссией по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова, и в соответствии с положениями ст. 16 ч. (1), ст. 161 ч. (1) п. «q» и ст. 45 ч. (1) Закона об судоустройстве,

 

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

 

1. Отменить Распоряжение 04 от 03.03.2022 года и Распоряжение 05 от 14.03.2022 года Суда Комрат.

2. Применить положения п. 2 Распоряжения № 13 от 31 марта 2022 года Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова, начиная  с 4 апреля 2022 года.

3. Данное распоряжение опубликовать на web странице Суда Комрат и вывесить на информационном пано в фойе офисов Суда Комрат.

 

          Основание: Распоряжение Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова №13 от 31 марта 2022 года.

 

Председатель

Суда Комрат                                                                            Игор БОТЕЗАТУ