A A A

Anunț

09 Iunie 2022 | 30

Judecătoria Comrat anunță concurs pentru suplinirea funcției publice vacante temporar de specialist superior secției în cadrul direcție evidență și documentare procesuală al judecătoriei Comrat sediul Ceadîr-Lunga – 1 unitate.

Cerințe de bază față de candidați:

Denumirea funcției publice

Scopul funcției

Sarcine de bază ale  funcției publice vacante conform fișei de post

  Specialist superior

 - asigurarea accesului la materialele dosarului paticipanților procesului;

 - întocmirea rapoartelor statistice cu privire la rezultatele activității instanței de judecată;

 - înregistrarea și evidența dosarelor în programa computerizată specializată și pe suport de hîrtie;

 - asigurarea predării dosarelor în arhiva judecătoriei.

 - 06 luni de experienţă profesională în domeniu;

- abilităţi de utilizare a computerului;
- cunoașterea limbii de stat;
- studii superioare.

Candidații în termen trebuie să depună personal în secție de evidență și documentare procesuală a Judecătoriei Comrat următoarele documente pentru participare la concurs:

  • formularul de participare;
  • copia buletinului de identitate;
  • copiile diplomului de studii;
  • cazierul judiciar;
  • certificatul medical forma Ф № 86-2/е

Copiile documentelor prezentate vor fi autentificate notarial sau vor fi prezentate împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea lor.

Termenul-limită pentru depunerea documentelor – 20 iulie 2022 orele 17:00

CV se depun la adresa: mun.Comrat, str.Lenina, 242 , e-mail (jco@justice.md)