A A A

Anunț

28 Noiembrie 2022 | 61

Judecătoria Comrat anunță concurs pentru suplinirea funcției publice vacante de specialist principal al serviciului resurse umane al judecătoriei Comrat – 1 unitate.

Cerințe de bază față de candidați:

Denumirea funcției publice

Scopul funcției

Sarcine de bază ale  funcției publice vacante conform fișei de post

  Specialist principal

- asigurarea procesului de dezvoltare profesională individuală a angajaţilor instanței judecătorești;

- asigurarea integrării personalului nou angajat în cadrul Secretariatului instanței judecătorești;

- asigurarea evidenţei timpului de muncă şi de odihnă a angajaţilor;

- asigurarea evidenţei datelor şi documentelor cu privire la personalul instanței judecătorești;

- actualizarea Sistemului Informaţional Automatizat „Registrul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici”;

- examinarea cererilor/petiţiilor care abordează subiecte din domeniul său de competenţă.

 - 1 an de experienţă profesională în domeniu;

- abilităţi de utilizare a computerului,

- cunoașterea limbii de stat;
- studii superioare.

Candidații în termen trebuie să depună personal în secție de evidență și documentare procesuală a Judecătoriei Comrat următoarele documente pentru participare la concurs:

  • formularul de participare;
  • copia buletinului de identitate;
  • copiile diplomului de studii;
  • cazierul judiciar;
  • certificatul medical forma Ф № 86-2/е

Copiile documentelor prezentate vor fi autentificate notarial sau vor fi prezentate împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea lor.

Termenul-limită pentru depunerea documentelor – 14 decembrie 2022 orele 17:00

CV se depun la adresa: mun.Comrat, str.Lenina, 242 , e-mail (jco@justice.md)