A A A

Anunț

17 Ianuarie 2023 | 79

Judecătoria Comrat anunță concurs pentru suplinirea funcției publice temporar vacante de grefier judecătoriei Comrat sediul central – 1 unitate.

Cerințe de bază față de candidați:

Denumirea funcției publice

Scopul funcției

Sarcine de bază ale  funcției publice vacante conform fișei de post

Grefier

-  promovarea justiției prin acordarea ajutorului necesar judecătorilor, cu implementarea procedurilor moderne în activitate de evidență și documentare procesuală.

- realizarea acțiunilor de procedură necesare pregătirii dosarului spre examinare.

- asigurare organizatorică și tehnică pentru desfășurare normală a procesului judiciar.

- realizarea acțiunilor de procedură după finisarea ședinței de judecată.

Candidații în termen trebuie să depună personal în secție de evidență și documentare procesuală a Judecătoriei Comrat următoarele documente pentru participare la concurs:

  • formularul de participare;
  • copia buletinului de identitate;
  • copiile diplomului de studii;
  • cazierul judiciar;
  • certificatul medical forma № 86-2/е

Termenul-limită pentru depunerea documentelor –  01 februarie 2023.

Documente se depun la adresa: mun.Comrat, str.Lenina, 242 , e-mail (jco@justice.md)

Pentru informație suplimentară contactați la tel.: 0(298) 2-60-21.