A A A

Anunț

04 Octombrie 2023 | 25

Judecătoria Comrat

anunță concurs

pentru suplinirea funcției de stat vacante

 de specialist principal secția în cadrul direcție evidență documentare procesuală

cu locatie in sediul Vulcănești – 1 unitate.

Cerințe de bază față de candidați:

Descriere generică

Cerințe specifice minime

-asigurarea accesului la materialele dosarului paticipanților procesului;

- întocmirea rapoartelor statistice cu privire la rezultatele activității instanței de judecată;

-înregistrarea și evidența dosarelor în programa computerizată specializată și pe suport de hîrtie;

- asigurarea predării dosarelor în arhiva judecătoriei.

- 1 an de experienţă profesională în domeniu;

- abilităţi de utilizare a computerului

Candidații în termen trebuie să depună personal în serviciu resurse umane a Judecătoriei Comrat sediul central sau prin poștă sau poșta electronice următoarele documente pentru participare la concurs:

  • formularul de participare;
  • copia buletinului de identitate;
  • copiile diplomului de studii;
  • cazierul judiciar;
  • certificatul medical forma № 86-2/е

Copiile documentelor prezentate vor fi autentificate notarial sau vor fi prezentate împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea lor.

Termenul-limită pentru depunerea documentelor – 24 octombrie 2023, orele 17:00

Documente se depun la adresa: mun.Comrat, str.Lenina, 242 , e-mail (jco@justice.md)

Pentru informație suplimentară contactați la tel.: 0(298) 2-58-97

Persoana de contact:

Liudmila Ivanciuc Șef al secretariatului Judecătoriei Comrat

Bibliografia concursului:

1. Constituţia Republicii Moldova;

2. Acte legislative specifice domeniului de specialitate:

Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova din 30.05.2003;

Codul Civil al Republicii Moldova din 06.06.2002;

Codul Muncii al Republicii Moldova din 28.03.2003;

Codul Familiei al Republicii Moldova din 17.07.2014;

Codul Penal al Republicii Moldova din 18.04.2002;

Codul de procedură penală al Republicii Moldova din 14.03.2003;

Codul Contravenţional al Republicii Moldova din 24.10.2008;

Codul de executare al Republicii Moldova din 24.12.2004;

Legea nr. 514-XIII din 06 iulie 1995 privind organizarea judecătorească;

Legea nr. 982- XIV din 11.05.2000 privind accesul la informaţie;

 

 3.  Acte legislative specific domeniului serviciului public:

Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia public şi statutul funcţionarului public;

Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

 Legea nr. 271-XVI din 18.12.2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;