A A A

Anunț

04 Octombrie 2023 | 34

Judecătoria Comrat

anunță concurs

pentru suplinirea funcției de stat temporar vacante

 de specialist principal secția generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare și relații publice

cu locatie in sediul Ceadîr-Lunga

– 1 unitate

Cerințe de bază față de candidați:

Descriere generică

Cerințe specifice minime

-realizează sarcini de complexitate medie, interdependente, într-un domeniu de competenţă;

- aplică proceduri, metode şi tehnici profesionale adecvate domeniului de competenţă;

- manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor operaţionale în domeniul de competenţă;

- după caz, necesită supervizare din partea superiorului

- 6 luni de experienţă profesională în domeniu;

- abilităţi de utilizare a computerului

 

Candidații în termen trebuie să depună personal în serviciu resurse umane a Judecătoriei Comrat sediul central sau prin poștă sau poșta electronice următoarele documente pentru participare la concurs:

  • formularul de participare;
  • copia buletinului de identitate;
  • copiile diplomului de studii;
  • cazierul judiciar;
  • certificatul medical forma № 86-2/е

Copiile documentelor prezentate vor fi autentificate notarial sau vor fi prezentate împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea lor.

Termenul-limită pentru depunerea documentelor – 24 octombrie 2023, orele 17:00

Documente se depun la adresa: mun.Comrat, str.Lenina, 242 , e-mail (jco@justice.md)

Pentru informație suplimentară contactați la tel.: 0(298) 2-58-97

Persoana de contact:

Șef al secretariatului Judecătoriei Comrat - Liudmila Ivanciuc

 

Bibliografia concursului:

1. Constituţia Republicii Moldova;

2. Acte legislative specifice domeniului de specialitate:

Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova din 30.05.2003;

Codul Civil al Republicii Moldova din 06.06.2002;

Codul Muncii al Republicii Moldova din 28.03.2003;

Codul Familiei al Republicii Moldova din 17.07.2014;

Codul Penal al Republicii Moldova din 18.04.2002;

Codul de procedură penală al Republicii Moldova din 14.03.2003;

Codul Contravenţional al Republicii Moldova din 24.10.2008;

Codul de executare al Republicii Moldova din 24.12.2004;

Legea nr. 514-XIII din 06 iulie 1995 privind organizarea judecătorească;

Legea nr. 982- XIV din 11.05.2000 privind accesul la informaţie;

 3.  Acte legislative specific domeniului serviciului public:

Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia public şi statutul funcţionarului public;

Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

 Legea nr. 271-XVI din 18.12.2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;