A A A

Anunț

12 Octombrie 2023 | 39

ANUNȚI

 

         

Judecătoria Comrat informează că, în conformitate cu Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.1108 din 4 iulie 2023 s-a stabilit data de 05 noiembrie 2023 pentru desfășurarea alegerilor locale generale.

 

Astfel, prin ordin nr.75 din 12.10.2023 zilele de odihnă 04-05 noiembrie 2023 se declară lucrătoare pentru judecători, specializați în materie de contencios administrativ, саrе vоr examina contestațiile repartizate, рrесum și pentru persoanele responsabile de înregistrarea și asigurarea repartizării aleatorii а cauzelor din Direcțiile evidență și documentare procesuală din cadrul Judecătoriei Comrat(sediile Central, Ceadîr-Lunga și Vulcănești).

 

Contestațiile în materie electorală, depuse în sediile Judecătoriei Chișinău în zilele de odihnă 04-05 noiembrie 2023, vor fi repartizate judecătorilor specializați în materie de contencios administrativ din sediul Centralal Judecătoriei Comrat, în mod aleatoriu, prin intermediul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor.