A A A

Anunț

13 Noiembrie 2023 | 57

ОБЪЯВЛЕНИЕ

 

В связи с проведением 19 ноября 2023 года второго тура Всеобщих местных выборов, доводим до сведения граждан о том, что прием и рассмотрение жалоб будет осуществляться в центральном офисе Суда Комрат, расположенном по адресу: мун. Комрат, ул. Ленина, 242, а также посредством электронной почты: jco@justice.md в избирательный период 18 ноября 2023 года в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, обеденный перерыв с 12.00 по 13.00 ч., и 19 ноября 2023 года в период времени с 8.00 часов до 21.00 часов, обеденный перерыв с 14.00 по 15.00 ч.

Телефон для контакта: 0(298) 23707

 

Администрация Суда Комрат

 


 

ANUNȚI

 

Judecătoria Comrat informează că, în conformitate cu Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.1546 din 8 noiembrie 2023 s-a stabilit data de 19 noiembrie 2023 pentru desfășurarea alegerilor locale generale.

 

Astfel, prin ordin nr.87 din 16.11.2023 zilele de odihnă 18-19 noiembrie 2023 se declară lucrătoare pentru judecători, specializați în materie de contencios administrativ, саrе vоr examina contestațiile repartizate, рrесum și pentru persoanele responsabile de înregistrarea și asigurarea repartizării aleatorii а cauzelor din Direcțiile evidență și documentare procesuală din cadrul Judecătoriei Comrat(sediile Central)

 

Contestațiile în materie electorală, depuse în sediile Judecătoriei Сomrat în zilele de odihnă 18-19 noiembrie 2023, vor fi repartizate judecătorilor specializați în materie de contencios administrativ din sediul Centralal Judecătoriei Comrat, în mod aleatoriu, prin intermediul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor.