A A A

Anunț

29 Mai 2024 | 57

Anunț

Aducem la cunoștința cetățenilor (cît persoanelor fizice, atît și juridice) că, toate plățile (taxa de stat, taxa de timbru, amendă ș.a.) vor fi efectuate exclusiv prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice MPay.

În scopul facilitării procedurii achitării obligațiilor financiare, e necesar a se adresa la filiala băncii BC MoldAgroindBank SA sau a parcurge prin link-ul plăților electronice

  Lista serviciilor disponibile prin intermediul MPay (https://mpay.gov.md/)

 

 Pentru informații puteți apela la nr. de telefon (0298)2-37-07

Administrația judecătoriei Comrat.

 


Объявление

Доводим до сведения граждан, (как физических, так и юридических лиц), что все платежи (госпошлина, гербовый сбор, штраф и др.) будут осуществляться исключительно через правительственный сервис электронных платежей MPay.

Для упрощения процедуры оплаты финансовых обязательств, необходимо обратиться в банковское отделение BC MoldAgroindBank SA или же перейти по ссылке электронных платежей

  Lista serviciilor disponibile prin intermediul MPay (https://mpay.gov.md/)

 

 За информацией обращаться по тел. (0298)2-37-07

Администрация суда Комрат.