A A A

Anunț concurs

25 Iunie 2024 | 61

ANUNȚ

 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Judecătoria Comrat anunță concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:

 

Condiţiile de bază pentru participare la concurs:

 

Denumirea funcției publice

Cerințe specifice minime stabilite de Clasificatorul Unic al Funcțiilor Publice

Termenul limită pentru depunerea documentelor

Specialist principal

Secția interpreți și traducători

- 1 an de experienţă profesională în domeniu;

- abilităţi de utilizare a computerului

- cunoasterea limbii de stat

16 iulie 2024 года

 

 Persoanele interesate urmează să depună personal Dosarul de concurs, care conţine:

 -   formularul de participare;

-   copia buletinului de identitate;

-   copia diplomei de studii şi suplimentul la diplomă;

-  copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

-   documentele de evidenţă militară – pentru recrutați şi rezervişti;

-   cazierul judiciar;

-   certificat medical.

 

NOTĂ:

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţământ acreditate în ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei.

Bibliografia concursului:

1. Constituţia Republicii Moldova;

2. Acte legislative specifice domeniului de specialitate:

Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova din 30.05.2003;

Codul Civil al Republicii Moldova din 06.06.2002;

Codul Muncii al Republicii Moldova din 28.03.2003;

Codul Familiei al Republicii Moldova din 17.07.2014;

Codul Penal al Republicii Moldova din 18.04.2002;

Codul de procedură penală al Republicii Moldova din 14.03.2003;

Codul Contravenţional al Republicii Moldova din 24.10.2008;

Codul de executare al Republicii Moldova din 24.12.2004;

Legea nr. 514-XIII din 06 iulie 1995 privind organizarea judecătorească;

Legea nr. 982- XIV din 11.05.2000 privind accesul la informaţie;

 3.  Acte legislative specific domeniului serviciului public:

Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia public şi statutul funcţionarului public;

Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

 Legea nr. 271-XVI din 18.12.2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;

 

Pentru informaţii suplimentare:

Telefon de contact: 029825897 e-mail   jco@justice.md

Adresa poştală: mun. Comrat, str. Lenin, 242

Persoana de contact:

L.Ivanciuc Șef al secretariatului Judecătoriei Comrat