A A A

AVIZ

12 Septembrie 2019 | 33

A V I Z

Prin Dispoziția Consiliului Superior al Magistraturii nr.99 din 05 septembrie 2019 cu privire la activitatea instanțelor judecătorești în legătură cu desfășurarea alegerilor locale generale și alegerilor parlamentare în circumscripții uninominale la 20 octombrie 2019, zilele de odihnă 7-8 septembrie, 14-15 septembrie, 21-22 septembrie, 28-29 septembrie, 5-6 octombrie, 12-13 octombrie, 19-20 octombrie 2019 se declară lucrătoare pentru judecătorii specializați în materie de contencios administrativ, precum și pentru persoanele responsabile de înregistrarea și asigurarea repartizării aleatorii a cauzelor, prin intermediul Programului Integral de Gestionare a Dosarelor.

Contestățiile în materie electorală se vor depune doar la Judecătoria Comrat (sediul central) in legătură cu faptul că, prin Hotărîrea nr. 556/25 din 27 noiembrie 2018 judecătorul la Judecătoria Comrat (sediul central) Vasili Hrapacov este numit judecător specializat în materie de contencios administrativ începînd cu 01 ianuarie 2019.

 


 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

 

Распоряжением Высшего Cовета Магистратуры №99 от 5 сентября 2019 года «о деятельности судебных инстанций в связи с проведением всеобщих местных выборов и парламентских выборов в одномандатных округах 20 октября 2019 года», выходные дни 7-8 сентября, 14-15 сентября, 21-22 сентября, 28-29 сентября, 5-6 октября, 12-13 октября, 19-20 октября 2019 года объявляются рабочими для судей, специализирующихся на административном исках, а также для лиц, ответственных за регистрацию и обеспечение случайного распределения дел посредством интегрированной программы по управлению делами.

Жалобы по избирательным вопросам подаются только в центральный офис Суда Комрат в связи с тем, что Решением № 556/25 от 27 ноября 2018 года судьей, специализирующимся на административных исках с 1 января 2019 года назначен судья Суда Комрат центрального офиса Василий Храпаков.