A A A

AVIZ / ОБЪЯВЛЕНИЕ

12 Martie 2020 | 81

Atenție! Pentru a preveni răspândirea infecției prin Coronavirus de tip nou, persoanele care revin din zonele cu izbucniri în focare de COVID-19, trebuie să respecte următoarele reguli!

 

  •    Persoanele care nu prezintă simptome asociate cu infecția Coronavirus de tip nou, revenite din regiunile cu izbucniri în focare de COVID-19, sau care au avut contact cu o persoană bolnavă de COVID-19, trebuiesă se autoizoleze la domiciliu și să contacteze imediat la medicul de familie, pentru a fi examinate și plasate sub supraveghere la domiciliu pentru 14 zile. La necesitate, medicul de familie va elibera certificatul medical pentru a fi prezentat la locul de muncă, sau la studii. Persoanele se vor supune zilnic termometriei  și evaluării la simptomele unei infecții respiratorii acute.

 

  •    Persoanele cu simptome ale infecției respiratorii acute, revenite din regiunile cu izbucniri în focare de Coronavirus de tip nou, sau care au fost în contact cu o persoană bolnavă de COVID-19, sunt apreciate ca ,,persoane suspecte la infecția COVID-19” și

-        Sunt izolate de celelalte persoane;

-        Este solicitat serviciul 112 pentru transportarea acestora în cadrul instituției specializate spitalicești;

-        Este prelevată proba pentru COVID-19;

-        Sunt izolate în condițiile spitalului specializat pînă la precizarea diagnosticului.

  • Toate persoanele care revin din regiunile cu izbucniri în focare de Coronavirus de tip nou,  trebuie să completeze, la zona de trecere a frontierei, fișele epidemiologice, cu indicarea corectă a datelor personale și a regiunii geografice din care revin. Fișele se transmit către echipele medicilor de familie din teritoriu pentru asigurarea supravegherii la domiciliu a persoanelor, timp de 14 zile.


 

ATENȚIE!!!

    În legătură cu situație epidemiologică în țară, în scopul excluderii răspîndirii a noului tip de infecție COVID – 19, participanților procesului și reprezentanților lor se propune a întreprinde următorele măsuri:

- a limita vizita încăperii instanței judecătorești persoanelor cu anumite simptome (febră, tusă sau greu de respirat ș.a.m.d.)

- cererile de chemare în judecată și alte documente se recomandă să fie depuse în instanță prin poșta Moldovei la adresa mun.Comrat, str.Lenin, 242, sau prin intermediul poștei electronice:

jco@justice.md sediul Central (Comrat);

jvl@justice.md sediul Vulcănești;

jcg@justice.md sediul Ceadir-lunga.

sau prin fax (0298 2-32-30)

                                                                  Administrația Judecătoriei Comrat


 

ВНИМАНИЕ!!!

     В связи с эпидемиологической ситуацией в стране, в целях исключения распространения коронавирусной инфекции нового типа COVID – 19, участникам процесса и их представителям предлагается предпринимать следующие меры:

-ограничить посещение здания судебной инстанции лицам, проявляющим определенные симптомы (лихорадка, кашель или затрудненное дыхание и т. д.)

- исковые заявления и другие документы рекомендуется представлять в судебную инстанцию посредством почтовой корреспонденции по адресу мун. Комрат, ул. Ленина, 242, либо на электронную почту суда:

 

jco@justice.md Центральный офис (Комрат);

jvl@justice.md офис Вулканешты;

jcg@justice.md офис Чадыр-Лунга.

либо по факсу (0298 2-32-30)

                                                                  Администрация суда Комрат